Undervisning

Bjarne Thanning har været Pia’s vejleder i Bigband direktion: “Pia har med musikalitet styret det store ensemble og har gode evner og fornemmelse for at få de nuancer frem m.h.t. frasering og dynamik, som er uundværlige i bigbandsammenhæng.”
 

Jeg elsker at undervise og har undervist i musik siden start 90’erne på musikskole, aftenskole, været fast lærer på MGK, Ishøj fra 2000-2015 og på Den Rytmiske Højskole siden 92. Fra børn til voksne, fra begynder til konservatorie-forberedende niveau. Jeg underviser i fløjte, saxofon, sammenspil, improvisation, bigband, blæserworkshop, teori/hørelære, ”Open Door”,-intuitivt sammenspil på jagt efter den indre kreativitet og ikke mindst i ”Skriv Selv Sammenspil” med fokus på kollektiv komposition.

”Skriv Selv” tilgangen til sammenspil er blevet mit mantra. Når først elever i mange år har fået serveret færdige numre og arrangementer til sammenspil på Musikskolen, har de masser af redskaber til selv at være kreative. Jeg har udviklet en lang række værktøjer til at skabe egne numre i bandsammenhæng. Det har i mine øjne en stor værdi, at de selv prøver at skabe tekster, melodier og arrangementer og bygger videre på hinandens idéer. Med andre ord har en mere kreativ tilgang til ”sammenspil”, som udfordrer dem på en anden måde.

Disse metoder har jeg taget med mig og har bl.a. været mentor og igangsætter på Jazzcamp for piger i 2018 under JazzDanmarks projekt og igen i 2022 på Sejrgårdsskolens Efterskole.

Niels Harriet har været vejleder for Pia i instrumental og sammenspilspraktik:
“Hendes musikalske færdigheder i undervisningssituationen er uantastelige. Det gælder selve saxofonspillet, den almindelige musikteori og det overskud, der gør, at hun kan akkompagnere på klaver eller overtage bas og trommer, hvis eleven ikke kommer.”