Undervisning

Bjarne Thanning har været Pia’s vejleder i Bigband direktion: “Pia har med musikalitet styret det store ensemble og har gode evner og fornemmelse for at få de nuancer frem m.h.t. frasering og dynamik, som er uundværlige i bigbandsammenhæng.”

 
Jeg elsker at undervise og har undervist i musik siden start 90’erne på musikskole, aftenskole, været fast lærer på MGK siden 2000 og på Den Rytmiske Højskole siden 92. Fra børn til voksne, fra begynder til konservatorie-forberedende niveau. Jeg underviser i fløjte, saxofon, sammenspil, improvisation, bigband, blæserworkshop, teori/hørelære, ”Open Door”,-intuitivt sammenspil på jagt efter den indre kreativitet og ikke mindst i ”Skriv Selv Sammenspil” med fokus på kollektiv komposition.
 
Efter at have undervist i sammenspil i mere traditionel forstand med indstudering af cover numre, fik jeg behov for at udvikle en mere kreativ tilgang til sammenspils-undervisningen. Jeg arbejder på at mine sammenspilshold skal udvikle sig til “bands” gennem at skrive deres egen musik. De første skridt var at omarrangere kendte numre eller spille nogle af mine arrangementer af kendte numre. Jeg underviser unge mennesker, der allerede er fortrolige med deres instrument, så jeg fik lyst til at udfordre dem kreativt.

Jeg startede med at vælge titler fra den danske sangbog og gav dem opgaver som at opbygge et groove, ændre tempo, akkorder eller taktart, som nogen gange kræver at de justerer melodien. De kunne vælge en eller flere af disse muligheder og langsomt transformere det til deres egen sang.

Mit tredje skridt har været at få min hold til at skabe deres egen musik. Både tekster, melodier og arrangementer, og jeg har langsomt fået erfaring og metoder til at virke som katalysator for denne proces. Rent faktisk ført dem igennem en kreativ proces, hvor de som individer og som gruppe, har skabt deres egen musik på et niveau, som de aldrig havde forestillet sig.

Til foråret 2015 er det min intension at forsøge at systematisere mine og mine kollegers erfaringer og metoder til at arbejde med ”Selvskrivning”. Jeg vil gerne lave en håndbog, der kan stimulere andre til at arbejde med kreative processer i sammenspil.
Mit mål er at samle forskellige måder til at stimulere mine hold til at arbejde kreativt og skrive deres egne tekster, musik og arrangementer i en praktisk proces. For mig er improvisation og komposition to sider af samme sag og improvisation er en af metoderne. En anden måde er at udvikle små idéer i små grupper ud fra et fælles oplæg og langsomt kombinere dem til en organisk helhed og en færdig sang.

Niels Harriet har været vejleder for Pia i instrumental og sammenspilspraktik:
“Hendes musikalske færdigheder i undervisningssituationen er uantastelige. Det gælder selve saxofonspillet, den almindelige musikteori og det overskud, der gør, at hun kan akkompagnere på klaver eller overtage bas og trommer, hvis eleven ikke kommer.”